Sự Kiện Giáng Sinh 2018

Một mùa Giáng Sinh nữa lại về với cõi Kiếm Thế. Ngập trong màu trắng của tuyết, sắc xanh của thông, sắc đỏ của ông già Noel, cái lạnh lẽo của mùa đông dường như không còn chỗ ngự trị. Từ ngày 05/11/2018, quý đồng đạo sẽ được tự tay Xây Dựng Người Tuyết đầy màu sắc cùng cơ hội nhận nhiều tặng phẩm hấp dẫn.

 

I.Thời gian và đối tượng tham gia

  • Tạo Người Tuyết: Quý nhân sĩ có thể tạo tại thành chính.
  • Đối tượng tham gia: Tất cả nhân sĩ Kiếm Thế.

II.Nội dung sự kiện

Vật Phẩm Phần Thưởng


Bông Tuyết

Thu Thập: Được "Bông Tuyết" từ: 

  • Làm nhiệm vụ hải tặc được 10 Bông Tuyết / 1 nhiệm vụ thành công. 

  • Tham gia Tống Kim được 50 Bông Tuyết mỗi lần.

  • Tham gia Tiêu Dao Cốc được 10 Bông Tuyết / Ải thành công.

  • Hoàn thành nhiệm vụ hàng ngày hoàn thành 40 nhiệm vụ được 200 Bông Tuyết.

  • Tham gia Bạch hổ đường được 10 Bông Tuyết / Ải 1 - 2 20 Bông Tuyết / Ải 3 .

  • Train Quái Tần Lăng tỷ lệ nhận được 1 Bông Tuyết (Vào tầng lăng nhanh tại NPC Event Ingame - Sự Kiện Noel)

Cách sử dụng:

1. Nhấp chuột phải để mở. Tiêu hao: 1 vạn đồng.

2. Dùng làm nguyên liệu xây Người Tuyết.

Phần thưởng ngẫu nhiên nhận được:

10 tỷ kinh nghiệm
2 lệnh bài chiến công
2 tinh thạch cấp 4
4 lệnh bài trang bị
2 túi nguyên liệu ngựa nâng cấp
2 rương bí tịch 180
200 mảnh ghép ấn
20 rương trang bị ngựa
200 thần khí bảo châu
200 ấn ký tính vật
10 [Mảnh Ghép] Mặt nạ
10 Dị Dung Thạch

 

 

Khối Tuyết

Thu Thập: 

1. Loạn phái: Quán quân - á quân - tứ cường - bát cường - 16 theo thứ tự nhận được là 5 - 4 - 3 - 2 - 1 Khối tuyết

2. Săn boss thế giới có tỷ lệ rơi ra 1 khối tuyết cho boss nhỏ (55 - 75 -95) và 5 khối tuyết cho boss lớn.

3. Mua NPC Cửa hàng 1 xu

Cách sử dụng: Nguyên liệu để xây dựng Người Tuyết.

Người Tuyết

Thu Thập: Dùng "Khối Tuyết" tại thành chính để bắt đầu xây dựng "Người Tuyết". Mỗi lần xây Tiêu Hao 10 Bông Tuyết đến khi "Người Tuyết" hoàn thành thì mình thu hoạch phần thưởng.

Phần thưởng ngẫu nhiên nhận được: 30 Tỷ kinh nghiệm và một trong những vật phẩm ở dưới đây

15 lệnh bài chiến công
5 tinh thạch cấp 5
2 túi nguyên liệu ngựa nâng cấp
2 túi mảnh ghép ấn
2 túi mảnh già lam kinh
20 mảnh ghép vũ khí
20 đá thần sa vô hạ dẫn
30 rương trang bị ngựa
2 túi Thần Khí Bảo Châu
2 túi Ấn Ký Tín Vật
2 túi Linh Hồn Thú Cưng
100 [Mảnh Ghép] Mặt nạ
100 Dị Dung Thạch
1 Linh tê ngọc

 

Lưu ý:

Mỗi khi thu hoạch 300 "Người Tuyết" sẽ ngẫu nhiên nhận được 1 trong 3 phần thưởng:

1. Rương ngẫu nhiên trang bị PET 4 - 5 - 6.

2. Rương ngẫu nhiên vũ khí thần sa 1 - 4 dòng.

3. 500 Tiền du long.

Treo quà cây Thông

 

Yêu cầu: Mỗi 02h00 online sẽ được treo quà cây Thông 1 lần.

Trang trí cây Thông thành công sẽ nhận được nhiều phần thưởng hấp dẫn:

100 tỷ exp
1000 Linh khí
2000 thần khí bảo châu
1 Linh Tê
1 Tinh thạch cấp 5

 

 

Thu thập người tuyết Tống Kim

Vào Lúc: 11h40 - 19h40 - 21h40 Người Tuyết sẽ xuất hiện tại Map Tống Kim

Tim người tuyết nhỏ nhận thưởng sẽ nhận được:

10 tỷ exp
1 Linh tê ngọc
1 Mật tịch 180
2000 Mảnh già lam kinh
2000 Mảnh ghép ấn
2000 ấn ký tín vật nhận

 

Xin chân trọng cám ơn quý đạo hữu đã đồng hành cùng KIẾM THẾ PHONG THẦN.