Luân Hồi Ấn siêu uy lực

Cùng với hệ thống Ngũ hành tương sinh - tương khắc quen thuộc tạo nên sự cân bằng cho 12 môn phái, hệ thống Ngũ Hành Ấn của Kiếm Thế với những thuộc tính độc đáo sẽ đem đến cho võ lâm nhân sĩ những trải nghiệm mới lạ, hấp dẫn.

I.NPC liên quan.

  • Tiến hành nâng cấp tại NPC nâng cấp - Ba Lăng Huyện

II.Nguyên liệu nâng cấp và tỷ lệ thành công.

  • Cần luân hồi ấn cấp thấp hơn và nguyên liệu sau để nâng cấp bật tiếp theo

Luân Hồi Ấn

Mảnh Luân Hồi Ấn

Tỷ lệ thành công % Tiền Xu
Cấp 1 Nhận miễn phí 1 lần - Hỗ trợ tân thủ  
Cấp 2 1000 90

5

Cấp 3 1000 80

5

Cấp 4 2000 70

5

Cấp 5 2000 60

5

Cấp 6 5000 40

5

Cấp 7 10000 30

5

Cấp 8 15000 15

5

Cấp 9 20000 10

5

Cấp 10 40000 5

5

Cấp 11 Lệnh bài nâng cấp ấn 11 100%
100%
100%
100%
Cấp 12 Lệnh bài nâng cấp ấn 12
Cấp 13 Lệnh bài nâng cấp ấn 13
Cấp 14 Lệnh bài nâng cấp ấn 14

Lưu Ý: 

  • Nâng cấp thất bại Luân Hồi Ấn sẽ bị giảm 1 cấp
  • Nâng cấp bằng bùa bảo toàn nâng cấp thất bại sẽ không bị giảm cấp.
  • Mảnh Ghép Ấn có thể thu thập từ các hoạt động và event ingame
  • Mua tại NPC CỬA HÀNG > THẺ TÍCH LŨY SỰ KIỆN theo mốc nhận Lệnh Bài Nâng Cấp Ấn [ 11 - 14 ]