Gọp máy chủ LANG THẦN và PHỤNG THẦN

Nhằm tạo thêm cơ hội giao lưu, học hỏi tinh hoa võ học giữa các cao thủ khắp cõi giang hồ, Kiếm Thế sẽ tiến hành liên thông cặp máy chủ LANG THẦN PHỤNG THẦN vào 13H00 ngày 21/09/2018. Thông tin chi tiết như sau:

- Nhân vật tại máy chủ LANG THẦN phải chuyển đồng thường thành KIM NGUYÊN BẢO và nhận tất cả thư trong hòm thư. Nếu không sẽ bị mất đồng và vật phẩm.

- Nhân vật tại máy chủ LANG THẦN được hỗ trợ sau khi gọp máy chủ:

VẬT PHẨM HỖ TRỢ GỌP MÁY CHỦ
20000 Mảnh Luân Hồi Ấn
20000 Ấn Ký Tín Vật
20000 Thần Khí Bảo Châu
20000 Già Lam Kinh

- Nhân vật thuộc máy chủ LANG THẦN sau khi gọp máy chủ có thể nhận hỗ trợ tại NPC HỖ TRỢ

Lưu ý: 

- Khi gọp về tất cả nhân vật thuộc máy chủ LANG THẦN sẽ mất Gia Tộc - Bang Hội - Uy Danh - Thư - và Đồng nếu chưa chuyển thành KNB