Gọp máy chủ KHẢI THẦN và DANH THẦN

Nhằm tạo thêm cơ hội giao lưu, học hỏi tinh hoa võ học giữa các cao thủ khắp cõi giang hồ, Kiếm Thế sẽ tiến hành liên thông cặp máy chủ KHẢI THẦN  DANH THẦN vào 13H00 ngày 17/07/2020. Thông tin chi tiết như sau: 

- Nhân vật tại máy chủ KHẢI THẦN  phải chuyển đồng thường thành KIM NGUYÊN BẢO và nhận tất cả thư trong hòm thư. Nếu không sẽ bị mất đồng và vật phẩm.

- Nhân vật tại máy chủ KHẢI THẦN  được hỗ trợ sau khi gọp máy chủ:

VẬT PHẨM HỖ TRỢ GỌP MÁY CHỦ Số LƯỢNG
Kinh Nghiệm Đơn 20000
Mảnh Luân Hồi Ấn 50000
Già Lam Kinh 50000
Ấn Ký Tín Vật 50000
Thần Khí Bảo Châu 50000
Linh Khí 50000
[Đại] Chân Khí 3000
Rương Trấn Hồn Thạch 3000
Linh Tê 200
LỆNH BÀI TRÙNG SINH 40
Hộp Quà Cấp 2 20000

- Nhân vật thuộc máy chủ KHẢI THẦN  sau khi gọp máy chủ có thể nhận hỗ trợ tại NPC HỖ TRỢ

Lưu ý: 

- Khi gọp về tất cả nhân vật thuộc máy chủ KHẢI THẦN  sẽ mất Gia Tộc - Bang Hội - Uy Danh - Thư - và Đồng nếu chưa chuyển thành KNB