Già Lam Kinh

Điển tịch võ công Già Lam Kinh quy tụ tinh hoa của các môn phái võ lâm Trung Nguyên, giúp người sử dụng chiến ý trùng thiên khiến kẻ địch bàng hoàng khiếp sợ, không chiến mà thắng. Tương truyền, nếu người nào luyện thành bí kíp này sẽ có thể tung hoành thiên hạ, ngạo thị quần hùng.

I.NPC liên quan.

  • Tiến hành nâng cấp tại NPC nâng cấp - Ba Lăng Huyện

II.Nguyên liệu nâng cấp và tỷ lệ thành công.

  • Cần già lam kinh cấp thấp hơn và nguyên liệu sau để nâng cấp bật tiếp theo
Già Lam Kinh

Mảnh Già Lam Kinh

Tỷ lệ thành công % Tiền Xu
Cấp 1 100 100  
Cấp 2 1000 90

5

Cấp 3 1000 80

5

Cấp 4 2000 70

5

Cấp 5 2000 60

5

Cấp 6 5000 40

5

Cấp 7 10000 30

5

Cấp 8 15000 15

5

Cấp 9 20000 10

5

Cấp 10 40000 5

5

Lưu Ý: 

  • Nâng cấp thất bại già lam kinh sẽ bị giảm 1 cấp
  • Nâng cấp bằng bùa bảo toàn nâng cấp thất bại sẽ không bị giảm cấp.
  • Mảnh già lam kinh có thể thu thập từ các hoạt động và event ingame