[EVENT] Túi Sự Kiện

Với mục đích tạo điều kiện giúp hảo hữu có cơ hội nhận được nhiều phần thưởng hấp dẫn, nâng cao thực lực bản thân, Bổn Trang xin mang đến sự kiện túi quà  đầy sôi động như sau:

I. Vật Phẩm Liên Quan

Vật Phẩm Phần Thưởng


Túi Sự Kiện

Thu Thập: Nhận được ghép từ  Huân Chương Tống kim + Bạch Hổ Đường + Tiêu Dao Cốc + 1v đồng thường

Cách sử dụng: Nhấp chuột phải để mở

Phần thưởng ngẫu nhiên nhận được:

3 Tỷ Kinh Nghiệm
3 [Mảnh Ghép]Mặt Nạ
1 Lệnh Bài Chiến Công
1 Tinh Thạch Cấp 3
2 Túi Nguyên Liệu Nâng Cấp Ngựa
Rương Bí Tịch 180
20 [Mảnh Ghép] Luân Hồi Ấn
2 MG vũ khí
3 [Đại] Chân Khí
2 Rương Trang Bị Ngựa
3 Dị Dung Thạch
20 Thần Khí Bảo Châu
20 Ấn Ký Tín Vật

 

Huân Chương - Tống Kim

Thu Thập: Nhận được khi tham gia Tống Kim

Cách sử dụng: Sử dụng để ghép túi sự kiện - NPC event ingame

Huân Chương - Bạch Hổ Đường

Thu Thập: Nhận được khi tham gia Bạch Hổ Đường

Cách sử dụng: Sử dụng để ghép túi sự kiện - NPC event ingame

Huân Chương - Tiêu Dao Cốc

Thu Thập: Nhận được khi tham gia Tiêu Dao Cốc

Cách sử dụng: Sử dụng để ghép túi sự kiện - NPC event ingame

 


Rương Đặc Biệt

Thu Thập : Nhận được từ Săn Hải Tặc + Thương Hội và các hoạt động ingame

Cách sử dụng: Nhấp chuột phải và mở cần 1 Tiền Xu

Mỗi ngày chỉ được sử dụng tối đa 20 rương

Phần thưởng ngẫu nhiên nhận được:

30 tỷ kinh nghiệm
30 Thần Sa-Vô Hạ Dẫn
30 Mảnh Ghép Vũ Khí
1000 Linh Khí
Tinh Thạch Cấp 5
40 Chiến Thần
Linh Tê Ngọc

 

Lưu Ý:

  • - Cần chuẩn bị rương trống trước khi mở túi sự kiện