SỰ KIỆN NGƯỜI TUYẾT GIÁNG SINH

Kiếm Thế Phong Thần xin thông báo :

Tháng mười hai, một mùa đông nhẹ mang theo những cơn gió se lạnh những đầu ngón tay, một cảm giác kỳ lạ, một năm sắp qua và rạo rực mùa xuân sắp đến. Nhân dịp đón Giáng Sinh 2020 và mừng năm mới gần đến, Kiếm Thế Phong Thần sẽ mang đến sự kiện đầy thú vị sau:

 • Thời gian & đối tượng tham gia

  • Thời gian diễn ra : Từ 00h00 ngày 11/10/2020
  • Đối tượng tham gia : Toàn bộ nhân vật trong Kiếm Thế Phong Thần
  • Tham gia event khi sử dụng hộp quà cấp 3 nhận thưởng mốc cố định nhận ngay Linh Hồn [Thần Thú] Băng Phong Kỳ Lân , Linh Hồn [Thần Thú] Hỏa Long Viêm Đế , Bí Kíp Võ Công Trấn Phái 1-20 Cấp , Rương Thần Sa 1-6 dòng ngẫu nhiên , Rương Thần Sa 4-6 dòng ngẫu nhiên
 • NPC & vật phẩm liên quan

Npc Event In Game

Người Tuyết Vui Vẻ

 • Vị trí : Thành Chính
 • Chức năng : 
  • Nhận Kẹo Giáng Sinh
  • Ghép Người Tuyết Xanh
  • Ghép người Tuyết Đỏ

 

 

Vật phẩm Mô tả

Bông Tuyết

 • Nguồn gốc: Nhận được từ tham gia Hoạt động 
 • Tính chất: Không khóa, vĩnh viễn
 • Chức năng: Ghép Người Tuyết Xanh và Người Tuyết Đỏ
Kẹo Giáng Sinh
 • Nguồn gốc: Nhận hằng ngày tại Người Tuyết Vui Vẻ
 • Tính chất: Khóa, vĩnh viễn
 • Chức năng: Sử dụng nhận vật phẩm

 

Người Tuyết Xanh

 

 • Nguồn gốc: Ghép từ 1 Bông Tuyết + 1 Kim nguyên bảo Tiểu
 • Tính chất: Không khóa, vĩnh viễn
 • Chức năng: Sử dụng nhận vật phẩm

Người Tuyết Đỏ

 • Nguồn gốc: Ghép từ 10 Bông Tuyết + 1 Tiền Xu
 • Tính chất: Không khóa hoặc Khóa , vĩnh viễn
 • Chức năng: Sử dụng nhận nhiều phần thưởng
 • Cách thức nhận Kẹo Giáng Sinh
 • Các huynh đệ tham gia hoạt động tới NPC Người Tuyết Vui Vẻ đối thoại và chọn : Nhận Kẹo Giáng Sinh hằng ngày

 • Cách thức nhận Bông Tuyết

 

Hoạt động

Vật Phẩm
Truy Nã  Nhận được 10 Bông Tuyết / 1 Nhiệm vụ thành công
Nhiệm vụ hằng ngày Liên tiếp 10 nhiệm vụ - 50 Bông Tuyết
Liên tiếp 20 nhiệm vụ - 100 Bông Tuyết
Liên tiếp 30 nhiệm vụ - 150 Bông Tuyết
Liên tiếp 40 nhiệm vụ - 200 Bông Tuyết
Vận Tiêu Vàng - 200 Bông Tuyết
Lục - 100 Bông Tuyết
Lam - 50 Bông Tuyết
Trắng - 20 Bông Tuyết
Tiêu Dao Cốc Nhận được 10 Bông Tuyết / Ải thành công
Tống Kim 3000 điểm tích lũy - 50 Bông Tuyết
5000 điểm tích lũy - 100 Bông Tuyết
10000 điểm tích lũy - 200 Bông Tuyết
Bạch Hổ Đường Nhận được 20 Bông Tuyết / Ải thành công
Đua Thuyền Top 1 - 50 Bông Tuyết, mỗi hạng sau giảm 5 cái Bông Tuyết
Thương Hội 1000 Bông Tuyết khi hoàn thành 40 nhiệm vụ
Train quái Tần Lăng Có tỉ lệ nhận được Bông Tuyết khi giết quái

Lưu ý : Hành trang cần phải có 5 ô trống để nhận vật phẩm

 • Cách nhận Người Tuyết Xanh
  • Các huynh đệ tham gia hoạt động tới NPC Người Tuyết Vui Vẻ đối thoại và chọn : Chế tạo Người Tuyết Xanh

Lưu ý : Cần 10 Bông Tuyết + 1 Kim Nguyên Bảo ( Tiểu ) để ghép thành 1 Người Tuyết Xanh và cần 5 ô trống để ghép

 • Cách nhận Người Tuyết Đỏ
Hoạt động Vật Phẩm

Thi đấu Loạn Phái

Quán Quân : 25 Người Tuyết Đỏ ( Khóa )
Á Quân : 20 Người Tuyết Đỏ ( Khóa )
Tứ Cường : 15 Người Tuyết Đỏ ( Khóa )
Bát Cường : 10 Người Tuyết Đỏ ( Khóa )
Hạng 16 : 5 Người Tuyết Đỏ ( Khóa )

Tống Kim

Hạng 1 : 5 Người Tuyết Đỏ ( Khóa )
Hạng 2 : 3 Người Tuyết Đỏ ( Khóa )
Hạng 3 : 2 Người Tuyết Đỏ ( Khóa )

Boss 115

5 Người Tuyết Đỏ ( Khóa )

Ghép tại NPC Người Tuyết Vui Vẻ

 

 

 

Đối thoại NPC Người Tuyết Vui Vẻ và chọn :

Chế Tạo Người Tuyết Đỏ

Cần 10 Bông Tuyết + 1 Tiền Xu

( Người Tuyết Đỏ không khóa )

 

Lưu ý : Cần 5 ô trống để ghép vật phẩm Người Tuyết Đỏ khi ghép tại NPC Người Tuyết Vui Vẻ Người Tuyết Đỏ vật phẩm sẽ không khóa

 • Phần thưởng khi sử dụng Kẹo Giáng Sinh
Vật phẩm ngẫu nhiên Số lượng Tính chất
Kinh nghiệm ( Tỷ ) 1-5

Khóa

Rương Trấn Hồn Thạch 1-10 
[Mảnh Ghép]Mặt Nạ 1-50
Dị Dung Thạch 1-50
Mảnh Ghép Vũ Khí 1-20
Thần Sa-Vô Hạ Dẫn 1-20
Linh Tê Ngọc 1-2
Vũ Khí Thần Sa 1-4 dòng 1
Rương Bí Kíp Trấn Phái 1-20 1
 • Phần thưởng khi sử dụng Người Tuyết Xanh
Vật phẩm ngẫu nhiên Số lượng Tính chất
Kinh Nghiệm 11 Không Khóa
Lệnh Bài Chiến Công 2
Tinh Thạch [Cấp 4] 2
Túi Nguyên Liệu Nâng Cấp Ngựa 3
Rương Bí Tịch 180 2
Rương Trang Bị Ngựa 25
[Mảnh Ghép]Mặt Nạ 15
Dị Dung Thạch 15
Mảnh Ghép Luân Hồi Ấn 250
Thần Khí Bảo Châu 250
Ấn Ký Tín Vật 250
Mảnh Già Lam Kinh 250
 • Phần thưởng khi sử dụng Người Tuyết Đỏ
Vật phẩm ngẫu nhiên Số lượng Tính chất
Kinh Nghiệm 22

Không khóa hoặc Khóa

Túi Nguyên Liệu Nâng Cấp Ngựa 10
Mảnh Ghép Luân Hồi Ấn 1200
Thần Khí Bảo Châu 1200
Ấn Ký Tín Vật 1200
Mảnh Già Lam Kinh 1200
Linh Hồn Thú Cưng 600
Mảnh Ghép Vũ Khí 10
Thần Sa-Vô Hạ Dẫn 10
[Mảnh Ghép]Mặt Nạ 50
Dị Dung Thạch 50
Linh Tê Ngọc 1
Thần Sa-Vô Hạ Dẫn Siêu Cấp 5
Rương Trang Bị Đồng Hành 1
Rương Thần Sa 1

 

 • Sau khi sử dụng 500 Người Tuyết Đỏ sẽ nhận được 1 trong 3 vật phẩm sau :
  • 1 Rương Trang Bị Đồng Hành Cấp 5
  • 1 Rương Thần Sa 1-4 Dòng
  • 500 Tiền Du Long

Lưu ý : Cần để 10 ô trống để sử dụng vật phẩm , sử dụng vật phẩm khóa sẽ ra khóa , vật phẩm không khóa sẽ ra không khóa

 • Phần thưởng mốc cố định khi sử dụng Người Tuyết Đỏ
Mốc Thưởng Phần thưởng Tính chất
2000 1000 Đá Trấn hồn thạch (theo hệ phái nhân vật sử dụng event)
700 Mảnh Ghép Vũ Khí
700 Thần Sa-Vô Hạ Dẫn
150 Thần Sa-Vô Hạ Dẫn Siêu Cấp
Rương Thần Sa 1-4 dòng : số lượng 1

KHÓA

3000 1500 Đá Trấn hồn thạch (theo hệ phái nhân vật sử dụng event)
800 Mảnh Ghép Vũ Khí
800 Thần Sa-Vô Hạ Dẫn
150 Thần Sa-Vô Hạ Dẫn Siêu Cấp
Rương Thần Sa 1-4 dòng : số lượng 1
5000 2500 Đá Trấn hồn thạch (theo hệ phái nhân vật sử dụng event)
1000 Mảnh Ghép Vũ Khí
1000 Thần Sa-Vô Hạ Dẫn
150 Thần Sa-Vô Hạ Dẫn Siêu Cấp
Rương Thần Sa 1-4 dòng : số lượng 1
Rương Trang bị pet 4-5-6 : số lượng 1
10000 3000 Đá Trấn hồn thạch (theo hệ phái nhân vật sử dụng event)
1000 Mảnh Ghép Vũ Khí
1000 Thần Sa-Vô Hạ Dẫn
150 Thần Sa-Vô Hạ Dẫn Siêu Cấp
Rương Thần Sa 1-4 dòng : số lượng 2
Rương Trang bị pet 4-5-6 : số lượng 1
15000 3000 Đá Trấn hồn thạch (theo hệ phái nhân vật sử dụng event)
1000 Mảnh Ghép Vũ Khí
1000 Thần Sa-Vô Hạ Dẫn
300 Thần Sa-Vô Hạ Dẫn Siêu Cấp
Rương Thần Sa 1-4 dòng : số lượng 2
Rương Trang bị pet 4-5-6 : số lượng 1
20000 3000 Đá Trấn hồn thạch (theo hệ phái nhân vật sử dụng event)
1000 Mảnh Ghép Vũ Khí
1000 Thần Sa-Vô Hạ Dẫn
500 Thần Sa-Vô Hạ Dẫn Siêu Cấp
Rương Bí Kíp Trấn Phái 1-20 cấp : số lượng 1
Rương Trang bị pet 6 : số lượng 1
30000 3000 Đá Trấn hồn thạch (theo hệ phái nhân vật sử dụng event)
1000 Mảnh Ghép Vũ Khí
1000 Thần Sa-Vô Hạ Dẫn
500 Thần Sa-Vô Hạ Dẫn Siêu Cấp
Rương Trang bị pet 6 : số lượng 1
Rương Bí Kíp Trấn Phái 1-20 cấp : số lượng 1
40000 4000 Đá Trấn hồn thạch (theo hệ phái nhân vật sử dụng event)
1500 Mảnh Ghép Vũ Khí
1500 Thần Sa-Vô Hạ Dẫn
1000 Thần Sa-Vô Hạ Dẫn Siêu Cấp
Rương Bí Kíp Trấn Phái 1-20 cấp : số lượng 1
Rương Trang bị pet 6 : số lượng 1
Linh Hồn [Thần Thú] Hỏa Long Viêm Đế
50000 5000 Đá Trấn hồn thạch (theo hệ phái nhân vật sử dụng event)
2000 Mảnh Ghép Vũ Khí
2000 Thần Sa-Vô Hạ Dẫn
1000 Thần Sa-Vô Hạ Dẫn Siêu Cấp
Rương Bí Kíp Trấn Phái 1-20 cấp : số lượng 1
Rương Trang bị pet 7 : số lượng 1
Linh Hồn [Thần Thú] Băng Phong Kỳ Lân
60000 6000 Đá Trấn hồn thạch (theo hệ phái nhân vật sử dụng event)
2500 Mảnh Ghép Vũ Khí
2500 Thần Sa-Vô Hạ Dẫn
1000 Thần Sa-Vô Hạ Dẫn Siêu Cấp
Rương Bí Kíp Trấn Phái 1-20 cấp : số lượng 1
Rương Trang bị pet 7 : số lượng 1
Rương thần sa 1-6 dòng ngẫu nhiên : số lượng 1
70000 7000 Đá Trấn hồn thạch (theo hệ phái nhân vật sử dụng event)
2500 Mảnh Ghép Vũ Khí
2500 Thần Sa-Vô Hạ Dẫn
1000 Thần Sa-Vô Hạ Dẫn Siêu Cấp
Rương Bí Kíp Trấn Phái 1-20 cấp : số lượng 1
Rương Trang bị pet 7 : số lượng 1
Rương thần sa 1-6 dòng ngẫu nhiên : số lượng 1
80000 8000 Đá Trấn hồn thạch (theo hệ phái nhân vật sử dụng event)
2500 Mảnh Ghép Vũ Khí
2500 Thần Sa-Vô Hạ Dẫn
1000 Thần Sa-Vô Hạ Dẫn Siêu Cấp
Rương Bí Kíp Trấn Phái 1-20 cấp : số lượng 1
Rương Trang bị pet 7 : số lượng 1
Rương thần sa 1-6 dòng ngẫu nhiên : số lượng 1
90000 9000 Đá Trấn hồn thạch (theo hệ phái nhân vật sử dụng event)
3000 Mảnh Ghép Vũ Khí
3000 Thần Sa-Vô Hạ Dẫn
1000 Thần Sa-Vô Hạ Dẫn Siêu Cấp
Rương Bí Kíp Trấn Phái 1-20 cấp : số lượng 1
Rương Trang bị pet 7 : số lượng 1
Rương thần sa 4-6 dòng ngẫu nhiên ; số lượng 1
100000 10000 Đá Trấn hồn thạch (theo hệ phái nhân vật sử dụng event)
3000 Mảnh Ghép Vũ Khí
3000 Thần Sa-Vô Hạ Dẫn
1000 Thần Sa-Vô Hạ Dẫn Siêu Cấp
Rương Bí Kíp Trấn Phái 1-20 cấp : số lượng 1
Rương Trang bị pet 7 : số lượng 1
Rương thần sa 4-6 dòng ngẫu nhiên ; số lượng 2

Lưu ý : - Đá trấn hồn thạch sẽ theo hệ phái nhân vật khi đang sử dụng Event , vui lòng chọn đúng phái cần nhận Đá trấn hồn thạch 

- Toàn bộ vật phẩm nhận mốc cố định là vật phẩm khóa

- Sau khi sử dụng 100000 Người Tuyết Đỏ sẽ reset về lại 0

- Cần 10 ô trống để sử dụng Người Tuyết Đỏ và nhận thưởng

- Mọi thắc mắc các bạn vui lòng inbox Fanpage để được hỗ trợ tối đa - Kiếm Thế Phong Thần trân trọng thông báo