Phiên Bản Cập Nhật Tháng 08

 

Phiên bản cập nhật tháng 08 với những phần thưởng cực kỳ hấp dẫn. Các nhân sĩ khắp chốn Kiếm Thế đừng bỏ qua cơ hội sở hữu cho mình các kỳ trân bảo vật lần này! Thông tin chi tiết về sự kiện như sau:

I. Sự Kiện Mới - Hộp Quà Sự Kiện.

Tiếp nối những điều đặc biệt trong tháng 08 này, Kiếm Thế Phong Thần sẽ mang trở lại hoạt động Hộp Quà Sự Kiện với nhiều phần thưởng giá trị. <Chi Tiết>

II. Trùng Sinh.

Tăng Thêm 1200 Cấp Trùng sinh từ 801 đến 2000. <Chi Tiết>

 

Lần trùng sinh Trang bị nhận được Lệnh Bài Trùng Sinh 
820 1 Rương Trang Bị Trấn Thiên Cấp 1 20000 Chiến Thần

801 --> 1000
20 Lệnh Bài Trùng Sinh

840 1 Rương Trang Bị Trấn Thiên Cấp 1 20000 Chiến Thần
860 1 Rương Trang Bị Trấn Thiên Cấp 1 20000 Chiến Thần
880 1 Rương Trang Bị Trấn Thiên Cấp 1 20000 Chiến Thần
900 1 Rương Trang Bị Trấn Thiên Cấp 1 20000 Chiến Thần
920 1 Rương Trang Bị Trấn Thiên Cấp 1 20000 Chiến Thần
940 1 Rương Trang Bị Trấn Thiên Cấp 1 20000 Chiến Thần
960 1 Rương Trang Bị Trấn Thiên Cấp 1 20000 Chiến Thần
980 1 Rương Trang Bị Trấn Thiên Cấp 1 20000 Chiến Thần
1000 Nón Ngoại Trang 7 20000 Chiến Thần
1020 1 Rương Trang Bị Trấn Thiên Cấp 2 20000 Chiến Thần

1001 --> 2000
50 Lệnh Bài Trùng Sinh

1040 1 Rương Trang Bị Trấn Thiên Cấp 2 20000 Chiến Thần
1060 1 Rương Trang Bị Trấn Thiên Cấp 2 20000 Chiến Thần
1080 1 Rương Trang Bị Trấn Thiên Cấp 2 20000 Chiến Thần
1100 1 Rương Trang Bị Trấn Thiên Cấp 2 20000 Chiến Thần
1120 1 Rương Trang Bị Trấn Thiên Cấp 2 20000 Chiến Thần
1140 1 Rương Trang Bị Trấn Thiên Cấp 2 20000 Chiến Thần
1160 1 Rương Trang Bị Trấn Thiên Cấp 2 20000 Chiến Thần
1180 1 Rương Trang Bị Trấn Thiên Cấp 2 20000 Chiến Thần
1200 Áo Ngoại Trang 7 20000 Chiến Thần
1250 Nón Thú Nuôi Cấp 10 20000 Chiến Thần
1300 Áo Thú Nuôi Cấp 10 20000 Chiến Thần
1350 Nón Ngoại Trang 8 20000 Chiến Thần
1400 Giày Thú Nuôi Cấp 10 20000 Chiến Thần
1450 Vũ Khí Thú Nuôi Cấp 10 20000 Chiến Thần
1500 Áo Ngoại Trang 8 20000 Chiến Thần
1550 Nhân Thú Nuôi Cấp 10 20000 Chiến Thần
1600 [Bội] Thú Nuôi Cấp 10 20000 Chiến Thần
1620 1 Rương Trang Bị Trấn Thiên Cấp 3 20000 Chiến Thần
1640 1 Rương Trang Bị Trấn Thiên Cấp 3 20000 Chiến Thần
1660 1 Rương Trang Bị Trấn Thiên Cấp 3 20000 Chiến Thần
1680 1 Rương Trang Bị Trấn Thiên Cấp 3 20000 Chiến Thần
1700 1 Rương Trang Bị Trấn Thiên Cấp 3 20000 Chiến Thần
1720 1 Rương Trang Bị Trấn Thiên Cấp 3 20000 Chiến Thần
1740 1 Rương Trang Bị Trấn Thiên Cấp 3 20000 Chiến Thần
1760 1 Rương Trang Bị Trấn Thiên Cấp 3 20000 Chiến Thần
1780 1 Rương Trang Bị Trấn Thiên Cấp 3 20000 Chiến Thần
1800 Nón+ Áo Ngoại Trang 9 20000 Chiến Thần
1820 1 Rương Trang Bị Trấn Thiên Cấp 4 20000 Chiến Thần
1840 1 Rương Trang Bị Trấn Thiên Cấp 4 20000 Chiến Thần
1860 1 Rương Trang Bị Trấn Thiên Cấp 4 20000 Chiến Thần
1880 1 Rương Trang Bị Trấn Thiên Cấp 4 20000 Chiến Thần
1900 1 Rương Trang Bị Trấn Thiên Cấp 4 20000 Chiến Thần
1920 1 Rương Trang Bị Trấn Thiên Cấp 4 20000 Chiến Thần
1940 1 Rương Trang Bị Trấn Thiên Cấp 4 20000 Chiến Thần
1960 1 Rương Trang Bị Trấn Thiên Cấp 4 20000 Chiến Thần
1980 1 Rương Trang Bị Trấn Thiên Cấp 4 20000 Chiến Thần
2000 Nón + Áo Ngoại Trang 10 20000 Chiến Thần

- Khi trùng sinh nhận được [Ngoại Trang] mình có thể lựa chọn bộ [Ngoại Trang] mà mình muốn sở hữu.

Hình Ảnh [Ngoại Trang]:

Vũ Thương

Tử Kim

Phong Lộ

Phong Vũ

Phượng Hi

Thần Long

Thần Võ

Thương Khung

Lam Hải

Lâm Thiên

Liệt Thạch

Lưu Hỏa

Ngọc Bích

Nhã Thanh

Bạch Ngọc

Bạch Phụng

Bích Huyết

Huyết Long

Kiếm Tâm

Kim Phượng

- Ra Mắt Trang Bị Thú Cưng. Nhận được khi Trùng Sinh đúng mốc.

  

   

- Trùng Sinh Nhận thêm Set Trang Bị Nâng Cấp của Trấn Thiên.

 

III. Ngựa

Thêm 2 chú Heo cực kỳ dễ thương và vui tính. <Chi Tiết>

Huyết Tiểu Trư

LụcTiểu Trư

Xin Chân Thành Cám Ơn.!