ĐUA TOP MÁY CHỦ - ĐĂNG THẦN

I. Nội  Dung

  • THỜI GIAN ĐUA TOP
  • Bắt Đầu : Ngày OPEN máy chủ
  • Kết Thúc: 03h00 sáng ngày 12/07/2024
  • Mục Tiêu Đua Top: Vinh Dự Tài Phú
XẾP HẠNG PHẦN THƯỞNG
TOP 1

Rương Thần Sa (4 Dòng)
1 Rương Trang Bị Đồng Hành
1000 Tiền Xu
2000v Đồng Thường
20000 Điểm Chân Khí
20000 Mảnh già lam kinh
20000 Mảnh Luân Hồi Ấn

TOP 2

Rương Thần Sa (3 Dòng)
1 Rương Trang Bị Đồng Hành
700 Tiền Xu
1500v Đồng Thường
15000 Điểm Chân Khí
15000 Mảnh già lam kinh
15000 Mảnh Luân Hồi Ấn

TOP 3

Rương Thần Sa (2 Dòng)
500 Tiền Xu
1000v Đồng Thường
10000 Điểm Chân Khí
10000 Mảnh già lam kinh
10000 Mảnh Luân Hồi Ấn

TOP 4 - 10

Rương Thần Sa (0 Dòng)
200 Tiền Xu
500v Đồng Thường
5000 Điểm Chân Khí
5000 Mảnh già lam kinh
5000 Mảnh Luân Hồi Ấn

 

Lưu Ý:

  • Quả top sẽ được phát tự động vào nhân vật vào 12h ngày hôm sau khi kết thúc đua top.
  • Các huynh đệ có thể vào MÃ KHUYẾN MÃI tại trang đăng nhập để nhập CODE TOP
  • Vinh Dự Tài Phú: Nhận được khi nâng cấp các loại trang bị